A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 trường Tiểu học Tu Vũ làm việc nghiêm túc, đúng hướng dẫn trong việc lựa chọn SGK lớp 1 năm học 2020- 2021

Trường Tiểu học Tu Vũ chủ động lựa chọn sách giáo khoa lớp 1

năm học 2020 - 2021

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông Quyết định số 488/QĐ-SGD&ĐT ngày 12/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020- 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, để tổ chức thực hiện lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021 theo đúng quy định, Trường Tiểu học Tu Vũ đã thành lập hội đồng lựa chọn sách giáo khoa có 13 thành viên gồm 1 hiệu trưởng, 1 phó hiệu trưởng, 2 tổ trưởng, 2 tổ phó tổ chuyên môn, 6 đại diện giáo viên dạy các môn học và 1 đại diện phụ huynh học sinh.

Trước khi hội đồng chọn SGK làm việc, nhà trường tổ chức sinh hoạt chuyên môn toàn trường, các tổ chuyên môn chủ động nghiên cứu SGK để đánh giá nhận xét, tham vấn cho hội đồng về kết quả thảo luận chuyên môn.

Sau khi có báo cáo của các tổ chuyên môn Hội đồng làm việc theo quy trình 4 bước như sau:

Bước 1: Các thành viên trong Hội đồng làm việc cá nhân nghiên cứu tất cả các đầu sách theo danh mục đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt ghi lại ý kiến cá nhân và căn cứ tiêu chí để chấm điểm theo thang điểm 100.

Bước 2: Hội đồng làm việc tập thể, thảo luận, đánh giá từng đầu sách giáo khoa và bỏ phiếu kín lựa chọn một đầu sách giáo khoa cho mỗi môn học

Bước 3: Hội đồng tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa thành biên bản, có đủ chữ ký của Ủy viên tham dự.

Bước 4: Hội đồng đề xuất với Hiệu trưởng danh mục sách giáo khoa đã được Hội đồng lựa chọn để lựa chọn sách giáo khoa năm học 2020-2021.

Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng, Hiệu trưởng quyết định danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thôngbáo cáo phòng GD&ĐT về danh mục sách giáo khoa sử dụng. Sau đó thực hiện công bố công khai danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông và niêm yết tại cơ sở giáo dục phổ thông.

Dưới đây là danh mục sách giáo khoa Hội đồng đã bỏ phiếu kín lựa chọn.

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan